Kalendarz wydarzeń

Godz.00:00
UTW – semestr zimowy 2020/2021. Zasady korzystania z wykładów online

Drodzy Słuchacze,
zdalna inauguracja roku akademickiego 2020/2021 odbyła się 20.10.br. Nagranie można obejrzeć TUTAJ; jest ono ogólnodostępne.

Następne spotkania, czyli regularne wykłady przez internet, będą w kolejnych tygodniach udostępniane tym słuchaczom, którzy wyrazili zainteresowanie naszą propozycją wykładów zdalnych i wpłacili/wpłacą na konto ATH opłatę w wysokości 20 zł. Informacja ta dotyczy dotychczasowych słuchaczy, którzy mieli opłacone czesne w minionym roku 2019/2020.

Słuchacze, którzy mieli roczną (lub dłuższą) przerwę, chcąc korzystać w bieżącym roku z naszej oferty, wnoszą czesne za rok 2020/2021, które od października br. wynosi 80 zł.

Roczne czesne dla nowych słuchaczy wraz z opłatą wpisową i za legitymację członkowską wynosi obecnie 100 zł.

Ze względu na panującą pandemię i obostrzenia wprowadzone na uczelni uprzejmie prosimy o wpłaty przelewem (osoby, które nie posiadają internetowych kont bankowych, mogą wpłacać przelewy na poczcie czy w innych placówkach realizujących przelewy). Dane do przelewu:

Akademia Techniczno-Humanistyczna
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
nr konta: 21 1240 4142 1111 0010 5457 3476
Tytułem: UTW – wykłady zdalne I semestr, imię i nazwisko, nr legitymacji UTW (w przypadku osób, które miały opłacone czesne w roku 2019/2020)
lub
Tytułem: UTW – imię i nazwisko, czesne po przerwie, nr legitymacji UTW (w przypadku słuchaczy UTW, którzy mieli roczną lub dłuższą przerwę)
lub
Tytułem: UTW – imię i nazwisko, czesne, nowy słuchacz (w przypadku nowych osób – zapisujących się do UTW jesienią 2020). Nowych słuchaczy prosimy najpierw o kontakt mailowy (utw@ath.bielsko.pl) lub telefoniczny (33/8279378 – od pon. do czw. w godz. 10.00-14.00) w celu ustalenia terminu załatwienia formalności związanych z zapisem w biurze UTW).

Tematyka zaplanowanych wykładów – zgodnie z dotychczasową praktyką – jest zróżnicowana. Wykłady są przez nas nagrywane specjalnie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku ATH.
Udostępnianie kolejnych wykładów będzie się odbywać co tydzień drogą mailową – będą Państwo od nas otrzymywać tzw. linki dostępu, które po kliknięciu uruchomią dany wykład.

HARMONOGRAM  WYKŁADÓW ONLINE znajduje się TUTAJ.

Częste pytania

W związku z trwającym zawieszeniem naszej działalności stacjonarnej obecnie nie prowadzimy tradycyjnego naboru nowych słuchaczy. Osoby zainteresowane dołączeniem do UTW (w I semestrze tylko oferta wykładów online) prosimy o kontakt mailowy (utw@ath.bielsko.pl) lub telefoniczny (tel. 33/8279378) w godzinach 10.00-14.00.
Roczne czesne dla nowych słuchaczy wraz z opłatą wpisową i za legitymację członkowską wynosi obecnie 100 zł.

Telefon do biura UTW: (33) 8279378.

Roczne czesne (opłata członkowska, wpisowe, legitymacja) w roku akademickim 2020/2021 wynosi 100 zł dla nowych osób.

W związku z zawieszeniem z powodu pandemii zajęć stacjonarnych UTW od marca 2020 r. dotychczasowi słuchacze, którzy byli aktywni i opłacili czesne w minionym roku akademickim 2019/2020, są zwolnieni z czesnego na cały rok akademicki 2020/2021 (nawet jeśli wznowimy działalność w II semestrze).

Udział w zajęciach fakultatywnych (lektoraty języków obcych, zajęcia ruchowe, seminaria i inne koła zainteresowań) możliwy będzie po wznowieniu przez UTW zajęć stacjonarnych i opłaceniu składki za dany semestr (aktualny cennik ukaże się po decyzji o wznowieniu zajęć).

Wysokość opłat za zajęcia w roku akademickim 2020/2021 podamy wraz z wznowieniem zajęć stacjonarnych. W roku 2019/2020 składki wynosiły:

1) lektoraty języków obcych, gimnastyka ogólnorozwojowa, gimnastyka rehabilitacyjna, zespół plastyczny, klub brydżowy, joga, terapia dźwiękiem mis i gongów tybetańskich, nordic walking:
– dla grup liczących 12-14 osób: 5 zł za 1 godz. od osoby,
– dla grup liczących 15 osób i więcej: 4 zł za 1 godz. od osoby,
– dla grup liczących mniej niż 12 osób – możliwość działania grupy pod warunkiem wyższej odpłatności, ustalanej w zależności od liczby uczestników i kosztu zajęć,

2) seminaria – 5 zł x spotkanie,

3) kurs komputerowy – 50 zł za całość (5 spotkań po 2 godziny),

4) trening umiejętności poznawczych – 60 zł za całość (6 spotkań po 2 godziny)

5) zumba, gimnastyka z choreografią, gimnastyka „ciała i umysłu”– 10 zł / spotkanie

6) klub miłośników turystyki górskiej – koszt zależny od liczby osób biorących udział w wycieczce (przykładowo przy 6-godzinnej wyprawie i 10 uczestnikach – ok. 30 zł od osoby).

W związku z pandemią i zawieszeniem zajęć stacjonarnych UTW obecnie na terenie uczelni jest możliwe tylko parkowanie za opłatą (wjazd ul. Willową – szlaban podnosi się automatycznie, wyjazd ul. Szeroką, opłatę w wys. 3 zł płaci się przy wyjeździe).

Bezpłatne parkowanie jest możliwe na parkingu przed Poradnią Wojskową i wjazdem na uczelnię na ul. Willowej.

Tak. Biuro UTW czynne jest przez cały tydzień, jednak ze względu na liczne prace poza biurem nie gwarantujemy stałej obecności. Z powodu pandemii preferujemy obecnie kontakt mailowy (utw@ath.bielsko.pl) i telefoniczny (tel. 33/8279378).

Zostań słuchaczem

Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Pobierz harmonogram Zapisz się do UTW

Dlaczego UTW?

Bielski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie
ul. Willowa 2, bud, B, pokój 122 (I piętro)

tel. +48 (033) 8279-378
e-mail: utw@ath.bielsko.pl

Konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy Bank Pekao S.A.)
21 12404142 11110010 54573476
z adnotacją: UTW, imię i nazwisko, nr legitymacji

Biuro

Biuro Uniwersytetu Trzeciego Wieku czynne jest codziennie, ale dyżury dla słuchaczy zapewniamy od poniedziałku do środy w godz. 10.00-14.00.

W pozostałych terminach biuro może być zamknięte ze względu na różne załatwienia na uczelni i w instytucjach, z którymi współpracujemy.

Pilne sprawy załatwiamy również przy stolikach przed wejściem na salę na pół godziny przed wykładami (we wtorki w Bystrej, w środy na ATH). Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

A+
Kontrast